Nastavak projekta “Želim dom, a ne Dom”

Članovi Udruge slijepih Karlovačke županije imali su priliku danas obaviti besplatne preventivne zdravstvene preglede koji su obuhvatili vađenje krvi, mjerenje tlaka i tjelesne težine. Pregledi su obavljeni u sklopu trogodišnjeg programa Želim dom, a ne Dom-prevencija institucionalizacije slijepih osoba treće životne dobi“.

Program Želim dom, a ne Dom financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i to u trogodišnjem iznosu od 510 tisuća kuna. Ovaj program kontinurano se provodi, odnosno odobrena su i sredstva za razdoblje od 2018. do 2021. godine.

Program odgovara na potrebe osjetljive skupine članova kojima zbog različitih životnih prilika prijeti smještaj u institucije za brigu o starijim i nemoćnim osobama. Ciljanu skupinu korisnika čine 35 članova Udruge, od kojih 19 živi na ruralnim područjima Županije, a čak 7 na potpomognutom području.

Ove godine određena sredstva Udruga će dobiti i zahvaljujući projektima koje provode Grad Karlovac, Karlovačka županija te neke gradske tvrtke. Uz preventivne zdravstvene preglede Ivan Delić održao je i edukativnu radionicu na temu Poremećaj sna.