Predstavljen Plan upravljanja Zvijezdom

Zvijezda bi do 2028. godine trebala postati kulturni, turistički i obrazovni centar Karlovca. Prvi korak do toga je uređenje komunalne infrastrukture koje bi prema najavi gradonačelnika Damira Mandića na jučerašnjoj javnoj prezentaciji Plana upravljanja Zvijezdom trebalo krenuti do 440. rođendana grada.

Plan se sastoji od četiri temeljna područja djelovanja: turizam i kultura, kvaliteta gradskog prostora, obrazovanje i poduzetnišvo. Ciljevi su društvena, gospodarska i fizička revitalizacija Zvijezde.

Gradonačelnik je svjestan da je pred ovim dokumentom veliki teret da Zvijezda postane ono što treba biti. Zadnjih mjeseci opetovano se pozivalo građane da se uključe u izradu Plana svojim prijedlozima, no i ljudi su umorni nakon godina rasprava o revitalizaciji Zvijezde, no Mandić kaže da je ovog puta optimističan.

Uz centar kompetencija na kojem radi Karlovačka županija, izrađuje se projektna dokumentacija za zgradu Kamoda kojom upravlja Ministarstvo kulture. Neki koraci napravljeni su i oko Edisona, no najveći problem ostaju građevine u privatnom vlasništvu.

Projektna dokumentacija za komunalnu infrastrukturu je pri kraju i u sklopu Karlovca 2 bit će aplicirana prema EU fondovima. Procjena je da bi kroz desetak dana Jaspers, konzultantska kuća Europske komisije dobila te papire na stol i oni bi morali dati svoje mišljenje.

Ono što Mandiću daje nadu je osjećaj suglasja, makar se i u tehničkim detaljima razlikovali, što je bilo vidljivo i u raspravi. No, smatra da smo došli do točke gdje su mnogi dali puno volje i znanja, do razine da taj razvojni potencijal Zvijezde napokon počnemo koristi.