Dobri rezultati predstavnika Karlovačke županije na Državnom natjecanju “Sigurno u prometu”

Ekipa Karlovačke županije nastupila je na 26. Državnom natjecanju „Sigurno u prometu“ održanom u Rovinju od 22. do 25. svibnja. U ekipi su sudjelovali učenici s mentorima:

Antonio Turkalj ; OŠ E.Kvaternik Rakovica/ Mentor Marica Car Mihalić

Iva Fanjek , OŠ Mahićno/ Mentor Marica Car Mihalić

Anton Radočaj; OŠ Cetingrad / mentor Marinko Tominac

Marija Kučinić; OŠ Cetingrad / mentor Marinko Tominac

Voditelj ekipe Karlovačke županije ; Dobrivoj Kovačević, Autoklub „Karlovac“

Ekipa karlovačke županije zauzela je izvrsno 5. mjesto u ekipnom poretku svih Hrvatskih županija, dok je u poretku djevojčica Iva Fanjek zauzela izvrsno 5. mjesto , a Anton Radočaj  odlično 6.mjesto u redoslijedu dječaka.

Cilj prometno edukativne akcije „Sigurno u prometu“ je edukacija učenika za sigurno, samostalno i vješto kretanje u prometu  kao pješaka i vozača bicikla.