Dani draganića

U Netretiću održan kolegij župana

U općini Netretić održan je kolegij župana na kojem se govorilo o 18 projekata važnih za općinu. Jedan od projekata je uređenje ceste Netretić – Vukova Gorica u mjestu Prilišće, na 700 metara dužine, u vrijednosti od 567 tisuća kuna.

Cesta Netretić – Vukova Gorica u mjestu Prilišće je gotova, no za ovu godinu planirano je postavljanje asfaltnog tepiha na sveukupno 9 nerazvrstanih cesta na području općine Netretić. Jedan od značajnih projekata za općinu Netretić je stavljanje u funkciju poslovne zone Maletići. Trenutno se izrađuju dva urbanistička plana uređenja dvije turističke zone- Modruš potok i Novigrad na Dobri. Općina je u pripremnoj fazi projektiranja športsko rekreacijskog centra Novigrad na Dobri.

Na kolegiju se govorilo i o proširenju područne škole u Jarčem Polju i izgradnja mini sportske dvorane.

Istaknuti su i negativni učinci vodnog režima rijeke Dobre od HE Lešće. U tijeku su razgovori s HEP-om i Hrvatskim vodama, kako bi se sanirale i spriječile daljnje štete.