Izmjenama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama iz 2017. godine produžen je rok za podnošenje zahtjeva do 30. lipnja ove godine. Pozivaju se građani koji do sada nisu podnijeli zahtjev za ozakonjenje nezakonito izgrađenih građevina, da to učine zaključno s 30. lipnjem ove godine. Nepravovremeni zahtjevi nakon tog datuma odbaciti će se rješenjem.

Grad Karlovac apelira na svoje sugrađane da tog roka podnesu zahtjev za legalizaciju  nezakonito izgrađenih objekata kao što je dogradnja i nadogradnja stambenih, gospodarskih i drugih objekata, garaža, pomoćnih objekata u funkciji osnovne zgrade, nadogradnja potkrovlja, zatvaranje lođa. O svim potencijalnim sankcijama za one koji do tada ne podnesu zahtjev odlučit će nadležno Ministarstvo, a sve u skladu sa Zakonom.