Održana radna sjednica podružnice HNS-a u Dugoj Resi

Podružnica HNS-a Grada Duge Rese održala je jučer radnu sjednicu na temu: „Obilježavanje Dana Grada Duge Rese“. Ovogodišnja organizacija proslave Dana Grada od strane sadašnje vlasti je bolja nego što je to bila prošle godine, ali to nije dovoljno i ne možemo biti potpuno zadovoljni organizacijom na taj način, izjavljeno je na sjednici.

Manifestacija proslave Dana Grada s obzirom na dugogodišnja održavanja postala je tradicionalna, ali nije u tradicijskom duhu Grada Duge Rese. Organizacija treba biti s ciljem jačanja Brenda Grada Duge Rese s primarnim ciljem promoviranja autohtonih proizvoda, lokalne tradicije, običaja i vrijednosti u angažmanu i sudjelovanju svih građanki i građana Duge Rese, njenih Udruga, sportskih organizacija, a koje bi u konačnici bile i motiv dolaska gostiju u grad.