• July 2, 2018
  • Dina Višnić
  • 0

U Zagrebu, u prostorijama Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje, državni
tajnik Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje, g.
Nikola Mažar te gradonačelnici i načelnici jedinica lokalne
samouprave, svečano su potpisali 25 Ugovora o dodjeli financijskih
potpora u okviru PROGRAMA USMJERAVANJA I RASPOREDA SREDSTVA ZA POTICANJE
ODRŽIVOG POVRATKA NA PODRUČJU POSEBNE DRŽAVNE SKRBI.

Na temelju navedenog Programa, a nakon objavljenog Javnog poziva za nominiranje projekata i aktivnosti za dodjelu financijske potpore za održivi povratak na područja posebne državne skrbi, ukupno
je zaprimljen 51 projekt jedinica lokalne samouprave, od kojih je njih
30 dostavljeno sa urednom projektnom dokumentacijom u skladu sa
objavljenim Javnim pozivom. S obzirom na limit sredstava osiguranih u
državnom proračunu u iznosu od 5 MILIJUNA KUNA, Povjerenstvo za odabir
projekata i aktivnosti jedinica lokalne samouprave, odabralo je 25
projekata te raspodijelilo osigurana sredstva u državnom proračunu na
projekte u ŠEST gradova i 19 općina.

Riječ je o potpisanim Ugovorima za projekte u gradovima; Novska,
Skradin, Obrovac, Benkovac, Grubišno Polje i Slunj te općinama; Velika
Pisanica, Markušica, Gračac, Gvozd, Drenovci, Stara Gradiška,
Kneževi Vinogradi, Ernestinovo, Barilović, Voćin, Okučani, Ružić,
Promina, Sirač, Čačinci, Lasinja, Šodolovci, Erdut i Ervenik.

Ukupna vrijednost nominiranih projekata u navedenih 25 jedinica
lokalne samouprave iznosi 16,3 milijuna kuna. Uz potpisivanje Ugovora o
dodijeli 25 poticaja u vrijednosti 5 milijuna kuna, navedene jedinice
lokalne samouprave preostala sredstva osigurali su kroz proračun
jedinica lokalne samouprave ili putem drugih izvora financiranja.

Odabrani projekti odnose se na aktivnosti jedinica lokalne
samouprave kroz koje se temeljem ovog PROGRAMA sufinanciraju troškovi
obnove ili izgradnje objekata komunalne i socijalne infrastrukture te
troškovi vezani uz uređenje i unapređenje stanovanja na područjima
posebne državne skrbi.

Državni tajnik Nikola Mažar, naglasio je da je cilj i svrha
ovog PROGRAMA poticanje održivog povratka stanovništva na područjima
posebne državne skrbi i to putem financijske pomoći jedinicama lokalne
samouprave u provedbi projekta i aktivnosti koje doprinose stvaranju
boljih i kvalitetnijih uvjeta življenja na prostoru obuhvata PROGRAMA,
kao i stvaranju preduvjeta ostanka, povratka i naseljavanja područja
posebne državne skrbi.