Dani draganića

Uskoro projekt namijenjen edukaciji o gospodarenju otpadom

Ako bude odobren za financiranje iz europskog kohezijskog fonda, projekt “PoKupi, iskoristi, očisti” bit će provođen na području Ozlja, Kamanja, Žakanja, Ribnika i Draganića. Cilj projekta je doprinijeti informiranju i educiranju stanovništva o važnosti gospodarenja otpadom.

Da otpad nije smeće već je odavno poznato, a ciljna skupina ovog projekta bit će najmlađi uzrasti kod kojih se ekološka svijest gradi edukacijom. Jedan od uvjeta natječaja je da područje obuvaća više od deset tisuća stanovnika, što je i ostvareno.

Projektom će se provoditi informativne aktivnosti usmjerene na pripremu, tisak i podjelu letaka, brošura te izradu plakata o sprečavanju nastanka otpada, odvojenom sakupljanju otpada te kompostiranju. Također biti će tiskani i leci za turiste na engleskom jeziku i to tri tisuće primjeraka kao i 500 letaka prilagođeni osobama s intelektualnim teškoćama.

Ukupna vrijednost projekta je 445 tisuća kuna, a sufinanciranje svih prijavitelja je oko 66 tisuća kuna. Projekt će biti apliciran prema Ministarstvu zaštite okoliša.