Zbog povećanog broja krađa policija donosi letak sa savijetima za građane

Na području Policijske uprave karlovačke u prvih šest mjeseci prijavljena su 402 kaznena djela protiv imovine od kojih se 152 odnose na teške krađe i 188 na krađe. Od toga 55 kaznenih djela odnosi se na teške krađe provaljivanjem u kuće, stanove i vikend kuće.

Na temelju dosadašnjih iskustava, evidentno je da se za vrijeme ljetnih mjeseci povećava broj kaznenih djela protiv imovine.

Kako bi povećali razinu samozaštitnog ponašanja građana, a u cilju sprječavanja činjenja kaznenih djela protiv imovine i smanjenja posljedica kaznenih djela građanima PU Karlovačka donosi nekoliko savjeta koje mogu pročitati u letcima koji se mogu preuzet na njihovoj web stranici: http://karlovacka.policija.hr/MAINPU.ASPX?ID=285716