Dani draganića

Projekt “Želim znati” – obučavanje slijepih i slabovidnih učenika na računalu s govornom podrškom

Hrvatska udruga tiflopedagoga s grupom djece s oštećenjem vida boravit će u Toplicama Lešće od 16. do 18. srpnja.

Cilj projekta “Želim znati” je obučavanja slijepih i slabovidnih učenika na prijenosnom računalu s govornom podrškom. Svi učenici su polaznici redovnih škola u svom mjestu boravka. Putem Projekta
unaprijediti će se njihovo znanje i olakšati svakodnevno učenje prilikom savladavanja nastavnog gradiva te naučiti ih koristiti udžbenike u PDF-u.

Tijekom boravka u Toplicama Lešće bit će organizirano i slobodno vrijeme kroz druženja s vršnjacima s istim oštećenjima te savladavanje socijalnih i komunikacijskih vještina što će im omogućiti lakše uključivanje u društveni život u svojoj lokalnoj zajednici.