KABA

Za uređenje Dječjeg vrtića Banija i Dubovac osigurano 740 tisuća kuna

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku organiziralo je potpisivanje Ugovora o sufinanciranju projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima na području RH u 2018. godini.

Sredstva za tu namjenu osigurana su u Državnom proračunu, a putem istoimenog Programa podrške poboljšanju materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima. U ime Grada Karlovca Ugovor je potpisala zamjenica gradonačelnika Andreja Navijalić.

Grad Karlovac je kroz ovaj projekt osigurao sredstva za sufinanciranje radova i usluga na uređenju DV Banija i DV Dubovac u ukupnom iznosu većem od 740 tisuća kuna.

Realizacija projekta očekuje se do ožujka 2019. godine. Time Grad Karlovac nastavlja svoja kontinuirana ulaganja u odgojno – obrazovne institucije.