KABA

Radovi na oteretnim kanalima na četiri lokacije u Karlovcu

Na Jamadolu, Švarči, a uskoro i na Mostanju u tijeku su radovi na izgradnji oteretnih kanala. Ukupna vrijednost radova je nešto manja od tri milijuna kuna, a očekuje se da će svi biti gotovi još ove jeseni.

Kako bi kapitalni projekt Grada Karlovca – Karlovac II, koji će se većim djelom financirati europskim novcem, a obuhvaća devet naselja, Gornje Mekušje, Kamensko, Turanj, Malu Švarču, Donju i Gornju Švarču, Jamadol, Drežnik i Hrnetić, bio proveden, potrebno je riješiti sve preduvjete. Jedan od preduvjeta je izgradnja četiri oteretna kanala.

Ukupna dužina kanala je 1500 metara, a u realizaciji projekta sudjeluju i četiri izvođača radova.

Za Karlovac II izrađena je sva dokumentacija – od studije isplativosti do projektne i natječajne dokumentacije. Iz Grada poručuju kako vjeruju da će Hrvatske vode, kao i Ministarstvo zaštite okoliša i energetike dati suglasnost na pripremljenu dokumentaciju kako bi se što prije moglo krenuti u raspisivanje natječaja za 440 milijuna kuna vrijedan projekt aglomeracije Karlovac – Duga Resa.

omicron