Dani draganića

Nakon požara u Psihijatrijskoj bolnici Lopača sazvana sjednica Stožera civilne zaštite Karlovačke županije

Župan Damir Jelić sazvao je izvanrednu sjednicu Stožera civilne zaštite Karlovačke županije povodom požara u Psihijatrijskoj bolnici Lopača na području Primorsko – goranske županije i nakon kontakta s ministrom zdravstva Milivojem Kujundžićem. Sjednica je održana u prostorijama Karlovačke županije 17. kolovoza a predsjedala ju je zamjenica župana Vesna Hajsan – Dolinar.

Na sjednici Stožera civilne zaštite Karlovačke županije razmotrene su mogućnosti prihvata i zbrinjavanja pacijenata iz Psihijatrijske bolnice Lopača i na temelju izvješća ravnatelja Opće bolnice Karlovac, Opće i bolnice hrvatskih branitelja Ogulin i Bolnice za produženo liječenje Duga Resa. Utvrđeno je da se u ove tri bolnice na području Karlovačke županije adekvatno može zbrinuti 30-ak pacijenata s time da OB Karlovac osigurava liječnike – psihijatre za ispomoć bolnicama u Ogulinu i Duga Resi.

Ravnatelji bolnica će provesti organizacijske procedure sukladno zahtjevima Kriznog stožera Ministarstva zdravstva.