KABA

Otvaranje nove trgovine u Radićevoj Consume

U sve opustošenijoj, a nekad najfrekventnijoj ulicu u Karlovcu – Radićevoj svoja vrata otvara Consume. Riječ je o novom umjetničkom konceptu karlovačke umjetnice Tally Rayne Adams, koji uključuje sedam kampanja za sedam različitih artikala.

Consume otvara udruga KA-MATRIX  u okviru programa Nova kultura _Hibridni grad 018. uz potporu zaklade Kultura Nova, Ministarstva kulture Republike Hrvatske, Grada Karlovca i Karlovačke županije.

Radi se o inicijalnoj fazi projekta koji služi kao eksperiment putem kojeg se participativnom metodom prikupljaju povratne informacije o pitanju javne potrebe van poduzetničkog konteksta. Namjera je da se nakon otvaranja trgovine Consume u Karlovcu format seli u druge poslovne prostore koji su izgubili svoju namjenu te da broj ponude odnosno artikala raste s povratnim ulaznim informacijama.

Otvorenje je u srijedu,19. rujna, u 19 sati u Radićevoj 15.