Počinitelji nasilja mogu se javiti za sudjelovanje u Korakovom trogodišnjem programu

Ženska grupa Korak provodi trogodišnji program Promjena – korak do sigurnosti u partnerstvu sa Centrom za socijalnu skrb Karlovac. Program je ušao u drugu godinu provedbe, a do sada je educirano 17 stručnjaka za rad sa žrtvama i počiniteljima nasilja.

Nakon edukacije koju je prošlo 14 djelatnika Centra za socijalnu skrb i troje stručnjaka grupe Korak, nastala su dva programa. Jedan je za rad s počiniteljima nasilja, a drugi za rad sa ženama i djecom po izlasku iz skloništa.

Kroz projekt, odnosno Savjetovalište od 1. veljače do sada je prošlo četvero nasilnika, dvije žene i četvero djece. Cilj je da se nasilnici sami jave u Savjetovalište u kojem će moći raditi na promjeni svog ponašanja.

Projekt financira Ministarstvo za demografiju sa 540 tisuća kuna, odnosno 180 tisuća godišnje. Prva godina provedbe programa završila je 1. lipnja, a do sada su ostvareni svi zacrtani ciljevi.