Prošlog tjedna započeli su radovi na sanaciji ravnih krovova na dva sportska objekta za što je Grad Karlovac osigurao preko 360 tisuća kuna. Na lokaciji Stadiona “Branko Čavlović Čavlek” radi se na sanaciji ravnog krova iznad pomoćnih prostorija, te popravku kosog krova iznad uredskih prostorija. Na Sokolskom domu također se sanira krovište. Zahvat obuhvaća zamjenu hidroizolacije ravnog krova i prohodne terase. Vrijednost investicije na oba objekta iznosi 218.603,00 kn. Radovi bi, ukoliko vremenske prilike dopuste, trebali biti završeni u roku od 60 dana. U tijeku su radovi i u samom objektu Sokolskog doma, gdje će u velikoj i maloj dvorani postojeća rasvjeta biti zamijenjena LED rasvjetom, dok će u svlačionicama biti izmijenjene kompletne elektroinstalacije. Vrijednost radova je 141.931,25 kn. Planirani rok završetka radova je kraj rujna.