KABA

Projekt “Zaželi” u Ozlju, Kamanju, Ribniku i Žakanju

Na projektu “Zaželi”, vrijednom više od dva milijuna kuna, na području grada Ozlja te općina Ribnik, Kamanje i Žakanje zaposlit će se sedam žena. One će se brinuti o 35 osoba starije životne dobi. Zaposlene su žene koje su starije od 50 godina ili dugotrajno nezaposlene, a radit će 24 mjeseca. U tom razdoblju proći će i edukaciju za gerontodomaćice.

Nositelj projekta je Gradsko društvo Crvenog križa Ozalj, a partneri HZZ Područni ured Karlovac, Centar za socijalnu skrb Karlovac, Grad Ozalj te općine Kamanje, Ribnik i Žakanje. Projekt u cijelosti traje 28 mjeseci, a financiran je iz Europskog socijalnog fonda.

Cilj je poticanje socijalne uključenosti korisnika te osnaživanje radnog potencijala teže zapošljivih žena što bi im trebalo pomoći i kasnije na tržištu rada.

Prema riječima gradonačelnica Ozlja Gordane Lipšinić, projekt podiže razinu života cjelokupnog društva na nekoliko razina.

Na predstavljanju projekta bili su prisutni i načelnici općina Ribnik i Žakanje te predstavnice općine Kamanje, HZZ-a i Centra za socijalnu skrb. Organizacija početne konferencije finacirana je u okviru Operativnog programa učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz Europskog socijalnog fonda.