KABA

Uređenje šetnica triju gradova kroz projekt “Susret s rijekom”

Projekt “Susret s rijekom”, čiji je nositelj Karlovačka županija, obuhvaća tri grada – Karlovac, Ogulin i Ozalj. Ukupna vrijednost je 9 milijuna 200 tisuća kuna. Potpisani su Ugovori između Grada Karlovaca i tvrtke Arkada za izgradnju i opremanje pješačko-biciklističke staze na desnoj obali rijeke Korane te između Grada Karlovca, Grada Ozlja i ENA za ugradnju ambijentalne rasvjete Drvenog mosta.

Nositelj projekta je Karlovačka županija, a partneri su gradovi Karlovac, Ogulin i Ozalj, turističke zajednice Ogulina i Ozlja, Javna ustanova Natura Viva i Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije koja je zadužena za operativnu provedbu projekta.

U Karlovcu je predviđeno uređenje šetnice od Aquatike do Drvenog mosta na kojem će se urediti i ambijentalna rasvjeta. U Ozlju će također biti uređena nova šetnica uz Kupu, a u Ogulinu kod Đulinog ponora.

Posebna vrijednost ovog projekta, prema riječima zamijenice župana Vesne Hajsan Dolinar, je što povezuje sportsko rekreativne s obrazovnim sadržajima.

Ovaj primjer projekta koji je pod okriljem Karlovačke županije gdje su tri grada dio projekta je u stvari putokaz što i kako dalje kad govorimo o EU projektima, istaknuo je gradnačelnik Mandić.

omicron