Dani draganića

Dan planeta Zemlje i Dan hrvatske knjige

Danas se obilježavaju dva velika dana – Dan planeta Zemlje i Dan hrvatske knjige. Prvi obilježavaju razne udruge za zaštitu okoliša kako bi upozorile na važnost očuvanja okoliša. Drugi radi promicanja knjige, koja je u današnje vrijeme marginalizirana i sve više zamijenjena internetom, te da bi se potaknula kultura čitanja, autorstvo i izdavaštvo. Odlukom Sabora Republike Hrvatske od 1996. Danhrvatske knjige obilježava se u spomen Marku Maruliću, ocu hrvatske književnosti, koji je 22.travnja 1501. dovršio i potpisao svoju Juditu–biblijsko-vergilijanski ep o hrabroj udovici koji je želio približiti onima „koji đačke knjige ne razumiju“,odnosno onima koji ne znaju latinski jezik te je zato tumači na hrvatskom jeziku, splitskom čakavštinom i štokavštinom. Na taj je način nagovijestio jedinstvo hrvatskog jezika, a djelo se smatra prvim umjetničkim epom koji je ispjevan na hrvatskome jeziku.