Likovni natječaj “Arhitektura karlovačke zvijezde” u organizaciji udruge Carpe Diem

195

Udruga Carpe Diem u ožujku ove godine, raspisala je likovni natječaj povodom Dana grada Karlovca na temu “Arhitektura karlovačke zvijezde”. Cilj likovnog natječaja bio je da se djeca/mladi upoznaju sa vrijednostima kulturne baštine sredine u kojoj žive i aktivno pridonesu očuvanju kulture i identiteta. Novootkrivene tradicijske vrijednosti povezali su sa novom kreativnom interpretacijom načina života, vremena i prostora u kojem žive. Na likovni natječaj dospjelo je 136 likovnih radova iz 17 dječjih vrtića, osnovnih i srednjih škola. Za izložbu je odabran 51 rad, nagrađeno je njih 12 u četiri dobne kategorije, a pohvaljeno čak 39 radova.Otvorenje izložbe je u Knjižnici za mlade u četvrtak s početko u 11 sati.