Međunarodni je dan volontera – dan dobrovoljnog rada za ekonomski i društveni napredak

Međunarodni dan volontera proglasila je opća skupština Ujedinjenih naroda 17. prosinca 1985. godine. Od tada se svake godine 5. prosinca obilježava Međunarodni dan dobrovoljnog rada za ekonomski i društveni napredak, odnosno Međunarodni dan volontera. Cilj je sve aktivnosti volontera i njihov dobrovoljni rad učiniti vidljivim na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini.

Ove godine Lokalni volonterski centar VolonterKA  obilježilo je ovaj dana u Knjižnici za mlade predavanjem na  temu volonterstva.

Večeras u 19 sati u Centru za mlade u Grabriku organizira se i druženje s volonterima te će im se  uručiti pokloni za njihov nesebičan angažman u udruzi Carpe Diem.

Obilježavanje Međunarodnog dana volontera ove godine za LVC VolonterKA ima posebno značenje. Naime, volonterski centar dobio je oznaku kvalitete.  Proces procjene volonterskih centara i oznaku kvalitete volonterskog centra osmislio je Hrvatski centar za razvoj volonterstva u želji da organizacijama koje djeluju kao volonterski centri pomogne da kvalitetnije i lakše ostvaruju ovu ulogu, na korist svojih osnovnih korisnika – građana i organizatora volontiranja, kao i drugih dionika na koje utječu.

Lokalni volonterski centar VolonterKA ove godine je zabilježio 6625 volonterskih sati, a u njegovoj bazi prijavljeno je 67 organizatora volontiranja i 298 vrijednih volonterki i volontera na području Karlovca.