U Udruzi slijepih USKA održana Izborna skupština

Na danas održanoj Izbornoj Skupštini Udruge slijepih USKA izabrano je novo vodstvo Udruge u četverogodišnjem mandatu, za predsjednika je izabran Mirsad Bećirović, dopredsjednica je Katarina Galetić, a tajnik Romija Radočaj Naglić.

Mnogo su toga ostvarili u dosadašnjem radu, a najponosniji su među ostalim na Prvu planinarsku školu za slijepe i slabovidne osobe, školu ronjenja za slijepe i slabovidne osobe, školu klizanja za slijepe i slabovidne osobe, ekspedicionističku školu za slijepe i slabovidne osobe, te na kontinuiran rad i edukaciju djece kroz Karlovačke vrtiće.

“Važno je da slijepe i slabovidne osobe imaju podršku, da se druže i da se rekreiraju kroz ovakve sportove”, ispričao nam je predsjednik USKA-e Mirsad Bećirović, koji je spomenuo i gorući problem koji kao udruga imaju. “To je inkluzivni dodatak i sustavno financiranje udruga. Mi vjerujemo da će ova Vlada do kraja isteka mandata uspjeti za nas ishoditi taj inkluzivni dodatak koji je za sada najniži u Europskoj uniji. Naravno da uz takvo veliko oštećenje kao što je gubitak vida imamo i jako velike financijske troškove, za bilo koju životnu aktivnost trebamo financije.” rekao je predsjednik Mirsad Bećirović.

Određenu vrstu pomoći obećala je pročelnica Upravnog odjela za hrvatske branitelje i zdravstvo Karlovačke županije dr.sc. Maja Vučinić Knežević koja je prisustvovala skupštini i kojoj je predsjednik USKA-e Mirsad Bećirović uručio zahvalnicu, cvijeće te publikacije Udruge slijepih USKA-e.

“Sa svojim suradnicima i kolegama radim nešto što se zove pomagačka profesija i unutar toga jednostavno morate pomagati. Iskreno se nadam da će Karlovačka županija i dalje biti financijski uključena u programe, a isto tako postoji jedna mreža u kojoj sam ja imala priliku do sada raditi, a to je Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, čime ću sigurno udrugama pomoći u širenju te mreže dobivanja financijskih sredstava, kod apliciranja na projekte i slično.” rekla je dr.sc. Maja Vučinić Knežević, pročelnica Upravnog odjela za hrvatske branitelje i zdravstvo Karlovačke županije.