Više od 400 tisuća kuna za projekte udruga daje Grad Karlovac

Grad Karlovac poziva udruge da se uključe u javni natječaj za financiranje sa prijedlozima aktivnosti koje provode odnosno projektima.

Javni natječaji Grada Karlovca provode su u dva upravna odjela; UO za društvene djelatnosti i Ured gradonačelnika.
Za tu namjenu u UO za društvene djelatnosti osigurano je 230 tisuća kuna, a u Uredu gradonačelnika 200 tisuća kuna proračunskih sredstava.

Rok za prijavu na natječaj u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti je 9. ožujak, a u Uredu gradonačelnika natječaj će biti otvoren do realizacije predviđenih proračunskih sredstava.

Za potrebe informiranja zainteresiranih udruga Grad Karlovac će 18. veljače 2020. godine s početkom u 17 sati u konferencijskoj dvorani Muzeja Domovinskog rata Karlovac – Turanj, održati informativnu radionicu na kojoj će predstaviti Javni natječaj za financiranje projekata udruga iz Proračuna Grada Karlovca za 2020. godinu.
Sve informacije i upute mogu se pronaći na mrežnim stranicama Grada Karlovca.