Nove radionice za mlade nezaposlene osobe – ovoga puta u Ogulinu

Udruga Carpe Diem kreće s novim ciklusima za mlade nezaposlene od 15 do 29 godina, ovog puta u Ogulinu. Radionice su namijenjene svim mladima s područja Karlovačke županije, neovisno o stupnju obrazovanja i o tome jesu li prijavljeni na Hrvatski zavod za zapošljavanje.

Cilj radionica je naučiti polaznike izrađivati vlastiti životopis, pisati molbe i prijave za posao, pretraživati oglase za posao te razviti vještine samoprezentacije i predstavljanja pred poslodavcima.