Karlovac dobio prvi program vježbanja za mame u kojem aktivno sudjeluju i bebe

658

Karlovac je dobio jedinstveni program vježbanja za mame u kojem tijekom vježbanja aktivno
sudjeluje i beba. SenzoFIT© program za sretnu mamu i s(P)retnu bebu je prvi program vježbanja za
mame i bebe u Hrvatskoj koji tijekom vježbanja koristi postavke baby handlinga pa uz mamu
automatski vježba i beba, a trenutačno se provodi u Zagrebu i Karlovcu.

Magistra kineziologije i diplomirana fizioterapeutkinja osmislile su jedinstveni program aktivnosti
kreiran za mame i bebe. Mame su one koje vježbaju, dok se tijekom svih vježbi za mame koristi beba
kao težina kroz sve babyhandling položaje. Tijekom svih vježbi za mamu beba vježba kroz pravilne poticajne obrasce pokreta koje provodi mama tijekom vježbanja. Tako beba aktivno koristi svoje mišiće i facilitira one dobre pokrete, dok se patološki obrasci pokreta inhibiraju.

SenzoFIT© program za sretnu mamu i s(P)retnu bebu kod mame pridonosi jačanju abdominalne
muskulature, smanjenju obujma trbuha, nogu i stražnjice, otklanjanju boli u zdjelici i leđima,
smanjenju i otklanjanju inkontinencije jer obuhvaća vježbe za mišiće zdjeličnog dna, povećanju
tonusa mišića ramenog obruča čime se smanjuje bol i opterećenje prilikom nošenja i hranjenja bebe.
SenzoFIT© kod bebe pridonosi korištenju babyhandling položaja od najranije dobi čime beba
automatski usvaja adekvatne pokrete (facilitacija “dobrih” pokreta), razvoju ravnoteže i koordinacije
kroz mnogobrojne rotacije i akrobatske aktivnosti tijekom vježbi, jačanje veze na relaciji mama – beba
jer je beba minimalno 80 posto treninga u majčinim rukama kao i razvoju prvih socijalizacijskih vještina.

-Prije uključivanja u SenzoFIT© program ispunjava se Upitnik za mame kroz koji dobivamo osnovne
informacije o tijeku trudnoće i poroda te prema upitnicima odabiremo koje vježbe ćemo koristiti više,
a koje manje. Također, važno je da naglasiti kako se testira stanje abdominalne muskulature i
prisutnost dijastaze (patološke razdvojenosti trbušnih mišića) te se prema dobivenim rezultatima
individualno prilagođavaju sve fizioterapijske vježbe, istaknula je rekla je Ivana Štedul, jedna od autorica
programa.

Bebe koje se mogu uključiti u program trebaju biti stare minimalno dva mjeseca. U Karlovcu se vježba svaki četvrtak od 9 i 30 do 10 i 30 sati, a prijave za senzoFIT program primaju se na info@senzogym.hr“.