Traže se suveniri za prodaju u suvenirnicama Gradskog muzeja Karlovac- proizvođači javite se

Gradski muzej Karlovac je raspisao natječaj za proizvođače suvenira. Traže se suveniri koji će se prodavati u suvenirnicama Gradskog muzeja Karlovac.

Kategorije suvenira za koje se proizvođači mogu prijaviti su:

1. Tradicionalni suveniri – ručno izrađeni suveniri inspirirani predmetima muzejskih postava ili samim lokacijama Gradskog muzeja Karlovac, Starog grada Dubovca i Muzeja Domovinskog rata Karlovac na Turnju ili suveniri koji sadržavaju prepoznatljive elemente lokalne sredine, tradicionalnih materijala. Mogu se prijaviti i suveniri koji sadržavaju tradicionalne tehnike, motive i moderni dizajn.

2. Suvremeni i uporabni suveniri – marame, kišobrani, olovke, majice, kape, bedževi, privjesci, magneti, igračke, razglednice, nakit, šalice, multimedija i sl.

3. Umjetnički suveniri – slike, unikatni nakit, suveniri inventivne i originalne izvedbe, suveniri obilježeni osobnim pečatom i vizijom umjetnika.

Pravo podnošenja prijava na javni poziv imaju pravne i fizičke osobe (trgovačka društva, obrti, zadruge, udruge, domaće radinosti).

Uz ispunjenu prijavnicu, koja je dio ovog Javnog poziva, kandidati su obavezni dostaviti uzorak suvenira s deklaracijom, ukoliko je potrebno u primjerenoj ambalaži i specifikaciju proizvoda s vidljivo iskazanom cijenom bez PDV-a. Ukoliko se radi o kategoriji 3. Umjetnički suveniri, dovoljno je priložiti fotografije ili prezentirati suvenir na drugi način za koji vlasnik smatra da je prikladan.

Prijedloge rješenja suvenira s ispunjenom prijavnicom potrebno je najkasnije do 15. travnja 2020. godine [osobno ili poštom] dostaviti na sljedeću adresu: GRADSKI MUZEJ KARLOVAC, Strossmayerov trg 7, Karlovac s naznakom Prijava za izbor suvenira.

Slanje prijave nije garancija za daljnju prodaju suvenira u suvenirnicama Gradskog muzeja Karlovac. Svi kandidati bit će pismeno obaviješteni o rezultatima javnog poziva, priopćili su iz muzeja.

Odabir suvenira vršit će Povjerenstvo Gradskog muzeja Karlovac. Komisija će se rukovoditi sljedećim kriterijima:
Kvaliteta, prepoznatljivost i estetska izvedba, izvornost i tradicionalno naslijeđe, originalnost te ekološka prihvatljivost.

Prijavnicu možete preuzeti OVDJE.