Iz Grada Duge Rese obavijest i preporuka građanima o radu gradskih tvrtki i ustanova

962

Zbog izvanredne situacije, mogućnosti širenja i oboljenja od Coronavirusa, Stožer civilne zaštite Karlovačke županije i Grada Duge Rese donio je preporuke i mjere postupanja u novonastaloj situaciji.

U kontekstu toga je i zamolba građanima o uzdržavanju od posjećivanja javnih tijela, javnih i gradskih tvrtki i ustanova. Navedena preporuka trajat će do opoziva o čemu će građanstvo biti pravovremeno obaviješteno.

Pozivaju se svi građani na razumijevanje zbog navedene preporuke a koja je određena radi osobne i opće sigurnosti kao i smanjenja mogućnosti daljnjeg širenja virusa.

Također se pozivaju građani da svoje zahtjeve prema Gradu, gradskim upravnim tijelima te tvrtkama i ustanovama rješavaju telefonskim pozivima te elektronskom i običnom poštom o čemu će dobiti najbržu moguću povratnu informaciju.

Svaka gradska ustanova i tvrtka također će ovisno o vrsti djelatnosti koju obavljaizdati građanstvu upute i preporuke postupanja a koje će biti objavljene na njihovim medijima kao i medijima Grada Duge Rese pa se pozivaju građani da iste redovito prate kako bi se povećala razina osobne i opće sigurnosti.

Grad Duga Resa osim navedene preporuke poduzeo je i određene druge mjere u skladu s novonastalom situacijom te će se i nadalje istoj prilagođavati u tijeku odnosno pojačavati će preporuke i mjere ili iste opozvati kada se za to ispune uvjeti.

Obzirom na trenutno stanje rizika, Grad je osigurao u javnim tijelima te svojim tvrtkama i ustanovama adekvatne upute o načinu zaštite od Coronavirusa. Grad je nabavio sredstva za dezinfekciju površina koja su podijeljena vrtićima, gradskim osnovnim i srednjoj školi, gradskim ustanovama i gradskim upravnim tijelima.

U nastavku teksta daju se kontakti službenika u gradskim upravnim tijelima za rješavanje zahtjeva građana:

Komunalni i građevinski poslovi: 819-026

Opći poslovi: 819-010, 819-011

Računovodstvo i financije: 819-019

Poslovi društvenih, stambenih i socijalnih djelatnosti: 819-027

Poslovi gospodarstva i poljoprivrede: 819-017

Poslovi na eu projektima: 819-005, 819-028

Pisarnica: 819-022

E-mail: grad-dugaresa@dugaresa.hr

S poštovanjem,

gradonačelnik Tomislav Boljar