Odluka o odgodi plaćanja zakupnine za nekretnine

127
Za vrijeme trajanja mjere neće se obračunavati zakonske zatezne kamate na zakupninu za nekretnine te se neće izjavljivati otkazi odnosno raskidi ugovora radi neplaćanja zakupnike.

Odgađa se obveza plaćanja ugovorene godišnje zakupnije čije plaćanje dospijeva u 2020. godini za tri mjeseca u odnosu na ugovoreni datum dospijeća plaćanja zakupnine, kao mjera pomoći gospodarstvu zbog izvanrednih okolnosti uzrokovanih pandemijom koronavirusa.