Najveći projekt na karlovačkom području Karlovac II nastavlja se dalje

FOTO: Grad Karlovac

Potpisan je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava i financiranja poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Karlovac – Duga Resa. Projekt obuhvaća izgradnju i dogradnju sustava vodoopskrbe i odvodnje te izgradnju postrojenja za solarno sušenje mulja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Karlovac, a završetak projekta planiran je do kraja rujna 2023. godine.

Ovim projektom postići će se stupanj priključenosti na sustav odvodnje od 86,6 posto što odgovara planiranom broju od novih 11.655 stanovnika spojenih na novoizgrađeni sustav javne odvodnje. Cilj projekta je i poboljšanje sustava vodoopskrbe kroz rekonstrukciju 28.100 metara te izgradnju 5.720 metara vodoopskrbnih cjevovoda te prespajanje 1.390 kućnih priključaka. Dogradnja sustava vodoopskrbe neće rezultirati novim korisnicima u sustavu vodoopskrbe, već će se navedenim mjerama smanjiti gubici kroz rekonstrukciju kritičnih dionica te smanjenje tlaka na sustavu. Očekuje se smanjenje gubitaka s 37,1 posto na 32,3 posto. U Karlovcu će projekt obuhvatiti područja Zvijezde, Gornjeg Mekušja, Turnaj, Sajevca, Male Švarče, Donje Švarče, Jamadola te Drežnika i Hrnetića. Prvi zahvati mogu se očekivati krajem 2020.

Projekt je vrijedan 413,4 milijuna kuna od čega 227,4 milijuna kuna čine bespovratna EU sredstva. Preostalih 103,2 milijuna kuna u projektu osigurat će Ministarstvo zaštite okoliša i energetike i Hrvatske vode te jedinice lokalne samouprave.

U ovaj projekt Grad Karlovac je uvrstio i  potpunu rekonstrukciju komunalne infrastrukture u Zvijezdi, a svojim sredstvima Grad će istovremeno pokrenuti i druge komunalne zahvate poput oborinske odvodnje, nogostupa i javne rasvjete u Zvijezdi i Radićevoj ulici, te spojnim ulicama.

Ugovor za EU projekt Karlovac – Duga Resa potpisali su ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić, generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković, direktorica karlovačke tvrtke Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Katarina Malenica, gradonačelnik Grada Duge Rese Tomislav Boljar i načelnik Općine Barilović Dražen Peraković.