KABA

Europski je Dan prava pacijenata

Na današnji dan,18. travnja, obilježava se međunarodni Dan prava pacijenata u znak sjećanja na Rimsku povelju u kojoj je navedeno 14 prava pacijenata koja su danas sastavni dio europskog sustava.

Pravo na suodlučivanje i pravo na obaviještenost, pravo na prihvaćanje, odnosno odbijanje medicinskoga postupka, pravo na povjerljivost, pravo na privatnost, pravo na održavanje osobnih kontakata, pravo na samovoljno napuštanje zdravstvene ustanove, pravo na pristup medicinskoj dokumentaciji, pravo na zaštitu pri sudjelovanju u kliničkim ispitivanjima, pravo na naknadu štete – to su osnovna prava pacijenata koja se primjenjuju u zdravstvenim sustavima Europe unije.

Ta prava utemeljena su Europskom poveljom o pravima pacijenata iz 2002.Ona su prihvaćena kao temeljna ljudska prava koja se moraju poštivati prilikom ostvarivanja zdravstvene zaštite.

Iako Hrvatska zadovoljava zdravstvene potrebe svojih građana, na Europskom zdravstvenom indeksu kojim se ocjenjuje učinkovitost, kvaliteta i dostupnost zdravstvenih sustava, nalazi se 24. mjestu u Europskoj uniji, dijelom i zbog loših ishoda liječenja. Nedostatak timova zdravstvene zaštite, duge liste čekanja, nezadovoljavajuće opremljeni prostori, manjak zdravstvenog osoblja i njihova preopterećenost, ali i neprimjerena komunikacija i neprofesionalno postupanje, neki su od razloga pritužbi pučkoj pravobraniteljici o nemogućnosti ostvarenja prava na zdravlje, piše Pučki pravobranitelj.

U osnovnoj djelatnosti obiteljske medicine nedostaje 118 timova, u ginekologiji 59 timova, a u dentalnoj zaštiti 259 timova. Pritom su zbog nejednakog regionalnog razvoja pojedine zdravstvene usluge u nekim dijelovima Hrvatske dostupne samo jedan dan u tjednu, a nerijetko i potpuno nedostupne. Kada je riječ o osobama starije životne dobi, ove su teškoće posebno izražene.

Prava pacijenata drugačija su i za vrijeme pandemije koronavirusa. Trenutno nisu svi u prilici dobiti potpunu zdravstvenu njegu kakva im je potrebna.