Sedam intervencija za vikend – skidanje mačke sa stabla, gašenje kontenjera, požar dimnjaka…

Tijekom vikenda ŽVOC Karlovac evidentirao je sedam intervencija. Vatrogasci JVP grada Karlovca gasili su požar spremnika za otpad te intervenirali po dojavi o curenju plina, međutim dolaskom na lokaciju utvrđeno je da nema potrebe za intervencijom.

DVD Duga Resa bilježi intervenciju otvaranja stana, DVD Lasinja skidanje mačke sa stabla, DVD Slunj požar dimnjaka, a DVD Generalski Stol i DVD Saborsko požarotvorenog prostora.