Otvoren natječaj za izradu loga za Gradski muzej Karlovac

Gradski muzej Karlovac otvara javni natječaj za izradu logotipa Muzeja grada Karlovca sa svrhom dobivanja jedinstvenog i kvalitenog logotipa kao temelja za sustavnu prezentaciju i komunikaciju djelovanja.
Sva eventualna pitanja za vrijeme trajanja natječaja mogu postaviti putem elektroničke pošte josipa.vukelic@gmk.hr s nazivom Natječaj – logotip. Rok za prijem natječajnih radova je od 21.svibnja do 21. lipnja u 12 sati.
Natječajni radovi šalju se kao preporučena pošiljka u zatvorenoj omotnici adresu Gradski muzej Karlovac, Strossmayerov trg 7, 47000 Karlovac s naznakom „Natječaj – logotip“. Na omotnici ne smiju biti navedeni podaci pošiljatelja.
Više informacija dostupno je na web stranicama Gradskog muzeja Karlovac.