Organizacijski odbor 55. Vinkovačkih jeseni u Karlovcu

Organizacijski odbor 55. Vinkovačkih jeseni posjetio je Karlovac u nedjelju kako bi snimili video o kulturi i običajima Karlovačke županije. U tome su im pomogli KUD ‘Sv. Ana Vučjak’ i KUD ‘Izvor’ iz Rakovice. Za snimanje su odabrali Stari grad Dubovac.

Ove godine, zbog epidemiološke situacije, Vinkovačke jeseni neće biti organizirane kao svih godina do sada već Organizacijski odbor obilazi županije i KUD-ove diljem Hrvatske i snima video zapise o tradicijskoj kulturi i običajima.

55. Vinkovačke jeseni održat će se od 11. do 20. rujna. Ove godine u Vinkovcima će nastupati samo KUD-ovi s područja Vukovarsko- srijemske županije, dok će KUD-ovi iz ostalih županija biti prikazani na video zidu u sklopu manifestacije. Na Vinkovačkim jesenima tako će se naći 60 do 65 KUD-ova i županijskih zajednica.

KUD-ovcima se pridružio i gradonačelnik Damir Mandić sa suradnicima, a na kraju svega, Karlovčani su se samo mogli zahvaliti Vinkovčanima na trudu i doprinosu u promociji grada Karlovca i Karlovačke županije.