KABA

Psihosocijalna pomoć obiteljima u riziku

U restoranu “Stari grad” u Sisku održana je uvodna konferencija projekta “Mobilni tim u zajednici”.

Glavni cilj je pružanje podrške i pomoći obiteljima u riziku na području grada Siska te općina Sunja i Martinska Ves kroz izvaninstitucijske usluge mobilnog tima koji će činiti socijalni radnik, psiholog i socijalni pedagog. Njime je, također obuhvaćena kontinuirana supervizija i edukacija mobilnog tima usmjerena prema kvaliteti usluge i razvijanju novih vještina.

Nositelj projekta je Centar za socijalnu skrb Sisak, uz partnere Sisačko-moslavačku županiju i Centar za socijalnu skrb Daruvar, a vrijedan je čak milijun i pol kuna te će se provoditi 24 mjeseca.

U projekt se planira uključiti minimalno 40 obitelji u riziku te 120-ero djece i mladih.