Dosadašnja regulacija prometa na D6 produljuje se do veljače iduće godine

Iz gradske uprave obavještavaju građane, posebice Borlina i Dubovca, da se dosadašnja regulacija prometa na D6 produljuje do veljače iduće godine.

Od sutra, pa također do veljače primjenjivat će se i nova regulacija prometa za mještane Pivovarske, Kupske i Šporerove ulice na način da će se Pivovarskom ulicom ulaziti u naselje, a Šporerovom izlaziti iz naselja.

Do vrtića na Dubovcu dolazit će se kroz Pivovarsku, a izlaziti kroz Šporerovu.