Novi krug subvencioniranja stambenih kredita

Svi zainteresirani od danas mogu APN-u predati zahtjeve za novi krug subvencioniranja stambenih kredita.

U ovom krugu subvencija sudjeluje 14 banaka. Najniža efektivna kamatna stopa je 2,12 posto, dok je najveća 3,50. Uvjeti se nisu promijenili pa se prijaviti mogu svi mlađi od 45 godina koji u svom vlasništvu nemaju stan ili kuću.

Subvencioniranje kredita odobravat će se za kupnju stana ili kuće, odnosno gradnju kuće do najviše 1500 eura po metru kvadratnom i to do najvišeg iznosa kredita od 100.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti.

Rok otplate kredita ne smije biti kraći od 15 godina. Visina subvencije ovisit će o indeksu razvijenosti mjesta na kojem se nekretnina kupuje, odnosno gradi, te će se kretati od 30 do 51 posto iznosa rate kredita.