Karlovačka županija financira školovanje budućim tapetarima, tesarima i limarima

Karlovačka županija u ovoj školskoj godini financira kompletne troškove školovanje za 11 učenika koji su upisali jedno od tri deficitarna zanimanja. Radi se o dvoje budućih tapetara iz Šumarske i drvodjeljske škole, šestero budućih tesara iz MIOŠ-a te trojici budućih limara iz Tehničke škole.

Osim toga, županija dodjeljuje i 80 stipendija – 40 učeničkih i isto toliko studentskih.

Natječaj je učenike je otvoren do 15. listopada, a za studente će tek biti otvoren 15. listopada.