KABA

Obavijest o prekršaju u prometu

MUP je razvio novu uslugu – Obavijest o prekršaju u prometu.

Aplikacija olakšava uvid u prekršaje prekoračenja brzine, dostavu potrebnih podataka, ubrzava plaćanje kazni te omogućuje korisnicima praćenje statusa njihovih prekršaja. Pristup ovoj novoj e-usluzi omogućen je na web stranicama MUP-a te je u kategoriji Kutak za vozače na glavnom izborniku sada moguće provjeriti status vozačke dozvole, kao i pristupiti aplikaciji Obavijest o prekršaju u prometu.