Budućnost fakulteta je u suradnji s industrijom

Predstavljen projekt za praksu studenata RGN-a-

Suradnjom poslovnoga sektora i akademske zajednice potičemo razmjenu znanja te stvaramo dugoročna partnerstva i prilike. Ovim projektom želimo dodatno osnažiti suradnju te jačati kompetencije studenata Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta. Njima je to prilika za upoznavanje tržišta rada, unaprjeđenje praktičnih znanja te povezivanje s potencijalnim poslodavcima, sve kako bi nakon završetka studija bili konkurentniji i lakše pronašli posao,“ rekla je Adriana Grzunov iz Sektora za industriju i održivi razvoj HGK na današnjem online lansiranju projekta RGN START – Stručna praksa za život. Projekt je usmjeren na unaprjeđenje postojeće, razvoj nove stručne prakse i njezinu provedbu za studente rudarstva, geologije, geološkoga inženjerstva i naftnoga rudarstva. Nositelj je Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (RGNF), a HGK je partner na projektu. Prijavljen je u sklopu Poziva Razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse u visokom obrazovanju.

Ovaj projekt nam daje priliku da proširimo praksu na sve studije i povežemo se bolje s tvrtkama. Budućnost fakulteta vidimo u boljoj suradnji s našim partnerima iz industrije,“ rekao je izv. prof. dr. sc. Dalibor Kuhinek, prodekan za nastavu i studente Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta, zahvalivši svim partnerima projekta na radu i dosadašnjem doprinosu.

Voditeljica projekta, izv. prof. dr. sc. Lidia Hrnčević s Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta, predstavila je plan provedbe projekta kroz sljedeće tri godine. Plan je uključiti 400 studenata u projekt te 25 članova nastavnoga i nenastavnoga osoblja. U početnoj fazi cilj je unaprijediti model prakse. Već je u svibnju osnovan Ured za savjetovanje i podršku studentima i organizaciju stručne prakse, koji djeluje od rujna. „Kroz sljedeće dvije godine održavat će se i stručne radionice za studente, mentore i nenastavno osoblje na teme pripreme životopisa, razvoja prezentacijskih vještina, upravljanja projektom te komunikacije na digitalnim platformama. Završetkom projekta cilj je stvoriti temelje za nastavak ovih aktivnosti i nakon 2023. godine,“ naglasila je Hrnčević. Novi modeli stručne prakse uključivat će tri oblika prakse, onu kod gospodarskih subjekata, zatim praksu u laboratoriju i praksu na terenu.

Svoje iskustvo prakse sudionicima je predstavio i Filip Vodopić, koji je nedavno završio RGN i koji je praksu obavljao u Janafu. „Susreo sam se sa širokim spektrom djelatnosti, od stručnih do onih ekonomskih, poput praćenja burze,“ rekao je Vodopić. Naglasio je da bi korist trebali imati svi sudionici projekta, fakultet u smislu prepoznatljivosti, studenti mladi inženjeri poboljšavaju radne navike u realnom sektoru prije izlaska na tržište rada, a na kraju korist imaju poslodavci budući da uvođenjem studenata u svoj sistem daju dodanu vrijednost svom poslovanju i potencijalno pronalaze novoga i vrijednoga zaposlenika.

Ulaganje u ljudski kapital jedan je od važnijih postulata ciljeva održivoga razvoja, posebno za gospodarstvo. Stoga je primjere dobre prakse u tom aspektu predstavila Dubravka Barnjak iz INA-e zadužena za održivi razvoj. Ljudski kapital jedno je od ključnih područja djelovanja u smislu INA-ine politike održivoga razvoja. „Dionici su važan dio te priče, svi oni akteri na koje naše poslovanje utječe i čije djelovanje utječe na nas,“ rekla je Barnjak, predstavivši i INA-ine projekte koji mogu biti zanimljivi studentima RGN-a, poput projekta EOR, koji metodom utiskivanja ugljičnoga dioksida u naftna ležišta ima za cilj ublažavanje učinaka prirodnoga pada proizvodnje nafte i plina revitalizacijom starih, djelomice iscrpljenih ležišta.