Nove olakšice za ugostitelje

Grad Karlovac donio je nove, dodatne mjere koje bi trebale ugostiteljima olakšati poslovanje u vrlo teškim okolnostima uzrokovanim pandemijom korona virusa, te restriktivnim mjerama Stožera CZ RH.

**Prvo, Grad Karlovac ugostiteljima na području Grada  uvodi privremenu mjeru obustave plaćanja komunalne naknade za razdoblje od 1. 10. do 31. 12.2020. godine.

**Drugo, Karlovac ugostiteljima na području Grada  uvodi privremenu mjeru obustave plaćanja naknade za korištenje javnih površina za razdoblje od 1. 10. do 31. 12. 2020. po rješenjima, odnosno ugovorima.

Novi prijedlozi Odluka o privremenoj obustavi naplate bit će na dnevnom redu sljedeće sjednice Gradskog vijeća. Grad Karlovac vrlo pažljivo prati razvoj situacije uzrokovane pandemijom i sukladno stanju donosi i donosit će mjere koje gospodarstvu mogu ublažiti negativne posljedice korona krize.

Podsjećamo da je na snazi i dalje mjera mogućnosti korištenja dodatne javne površine bez naplate, a u svrhu postavljanja ugostiteljskih terasa.

Do kraja studenog, ugostitelji, ali i svi drugi karlovački gospodarski subjekti, mogu se javiti na natječaj za dodjelu potpora, a kroz koji ugostitelji mogu konkretno ostvariti potporu i za uređenje terase ugostiteljskog objekta. (Izrada idejnih rješenja gradnje i/ili opremanja terasa, građevinski radovi na uređenju terasa, postavljanje rasvjete, kupnja opreme, hortikulturno uređenje, prilagođavanje terasa za rad u ljetnim/zimskim uvjetima…).

Grad Karlovac također subvencionira kamatu na poslovne kredite za tekuću likvidnost kao mjeru za ublažavanje posljedica izazvanih epidemijom korona virusa na području Grada Karlovca i to u visini 50% na ugovorenu kamatu.
Dodatne informacije ugostitelji i svi drugi karlovački poduzetnici mogu dobiti u Upravnom odjel za poduzetništvo, poljoprivredu i turizam, tel.: 628-159, 628-118., e-mail: biserka.cukina.tropcic@karlovac.hr

Iz Grada se pozivaju  svi građani da se i dalje ponašaju maksimalno odgovorno kako ne bi ugrozili svoje i tuđe zdravlje, poslovanje i egzistenciju.

COVID MJERE GRADA KARLOVAC PROVEDENE OD 1. 3. 2020. DO DANAS SU:
1. Privremena obustava plaćanja naknada za korištenje javnih površina, 1. 3 do 30. 6. 2020.
2. Privremena obustava plaćanja zakupnina za poslovne prostore u vlasništvu Grada Karlovca i pod zakupnina za zemljište, 1. 4. do 30. 6. 2020
3. Privremena obustava plaćanja komunalne naknade, ožujak – svibanj 2020.
4. Privremena obustava plaćanja spomeničke rente
5. Privremena obustava plaćanja boravka u vrtićima za razdoblje od polovice ožujka do kraja svibnja
6. Privremena obustava plaćanja dnevnog boravka u osnovnim školama za razdoblje od polovice ožujka do kraja svibnja
7. Socijalna subvencija ožujak – srpanj (komunalije, centralno grijanje, električna energija, bon za hranu)
8. Oslobađanje plaćanja parkinga
9. Subvencioniranje troškova prilagodbe za rad poslovnim subjektima
10. Zakup prostora za OPG-ove u sklopu Otp Tržnica d.o.o. Karlovac