Do kraja godine besplatno zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest

Od 1. listopada pa do 31. prosinca ove godine, Grad Karlovac i Čistoća Karlovac osigurali su građanima Karlovca zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest bez naknade. Za tu je svrhu u Gradskom proračunu prvotno osigurano 130 tisuća kuna, a ovotjednim rebalansom osigurana su i dodatna sredstva, te je sad za tu namjenu osigurano ukupno 240 tisuća kuna.

Građani su iskoristili priliku za besplatno odlaganje navedenog otpada, pa su tako u listopadu odložili više od 74 tone građevinskog otpada koji sadrži azbest, a u studenom 50 tona, dok je primjerice u oba reciklažna dvorišta  do 1. listopada odloženo 150 tona.  Inače, u 2019. godini odložili su samo 23 tone.

Podsjećamo da samo građani grada Karlovca mogu bez naknade zbrinuti građevinski otpad koji sadrži azbest na Odlagalištu otpada na Ilovcu . Može se zbrinuti azbestni materijal s krovišta obiteljskih stambenih i pomoćnih objekata koji se nalaze na području grada Karlovca.

Građani sami trebaju organizirati dovoz na Odlagalište, uz napomenu da građevinski otpad koji sadrži azbest mora biti na paleti maksimalne visine do 80 cm, zamotane strech folijom ili u vrećama, odnosno nikako ne smiju biti rasute.

Radno vrijeme Odlagališta tijekom kojeg građani mogu dovesti građevinski otpad koji sadrži azbest je ponedjeljak, srijeda, petak od 7 do 15 sati te utorak i četvrtak od 12 do 20 sati.