Pojedini gradonačelnici ostaju bez svojih zamjenika

Na sjednici Vlade prihvaćene su izmjene i dopune paketa zakona iz nadležnosti ministra uprave Ivana Malenice. To su Zakon o lokalnim izborima i Zakon o Gradu Zagrebu te Zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi čijom bi izmjenom neki gradonačelnici ostali bez svojih zamjenika, objasnio je ministar Malenica.

Određuje se da dva zamjenika i nadalje ima župan u županiji koja ima više od 250 tisuća stanovnika i gradonačelnik u gradu koji ima više od 100 tisuća stanovnika, dok jednog zamjenika ima župan u županiji koja ima do 250 tisuća stanovnika te gradonačelnik u gradu koji ima preko 35 odnosno do 100 tisuća stanovnika i gradu koji je sjedište županije, neovisno o broju stanovnika.

Načelnici ostalih gradova i općinski načelnici više neće imati zamjenike.