Iz Udruge suvlasnika-stanara Grada Karlovca podsjećaju na obvezu čišćenja snijega ispred zgrada

Snijeg, pa makar bio i u najmanjim količinama mora se čistiti ispred svake zgrade, a za to su zaduženi suvlasnici. Naime, prema Odluci o komunalnom redu, snijeg i led s krova zgrade i ulaza u zgradu uklanja vlasnik ili korisnik stana ili poslovnog prostora u zgradi, podsjećaju iz Udruge suvlasnika-stanara Grada Karlovca.

Za organizaciju čišćenja snijega zadužen je predstavnik suvlasnika koji treba na oglasnu ploču istaknuti raspored čišćenja na kojem bi se trebali nalaziti svi stanari u zgradi, bez obzira jesu li vlasnici stana, stanari ili podstanari. Naravno, u taj raspored nikako neće biti uključene osobe s invaliditetom ili starije i nemoćne osobe, a upravo zbog njih o čišćenju snijega treba posebno voditi računa. Kao i o tome da se na neočišćenom ulazu ili stepeništu na ulazu u zgradu netko može ozlijediti.

U slučaju ozljede, oštećena osoba može privatnom tužbom zatražiti naknadu štete izravno od suvlasnika. U zgradama i ulazima koje imaju smetlarnik unutar zgrade, odnosno ulaza, suvlasnici su dužni očistiti i taj dio površine kako bi odvoz smeća tekao nesmetano i po rasporedu.

Dakle, predstavnik suvlasnika, osim izrade rasporeda čišćenja snijega, mora voditi računa i o tome da zgrada ima adekvatnu lopatu (ili više njih) i dovoljnu količinu soli za posipanje kako bi se spriječilo zaleđivanje nogostupa. 
Naravno, postoji i opcija da se za te poslove angažira netko treći. Iako obično nije definirano ugovorom o upravljanju, taj posao u ime suvlasnika zgrade može učiniti Upravitelj angažiranjem izvođača koji ima odgovarajuću opremu. 
 
Budite oprezni, pazite na sebe i druge, brinite se za svoju imovinu, izbjegnite eventualne ozljede i potencijalne tužbe, napravite raspored čišćenja, pridržavajte ga se i očistite snijeg ispred svoje zgrade. Ne zaboravite ni na led koji može pasti s ruba krova ili oluka. Ukoliko se led nalazi na teško pristupačnom dijelu zgrade najbolje je obavijestiti stručne službe, najčešće su to vatrogasci, koji će obaviti radove, priopćili su iz Udruge suvlasnika-stanara Grada Karlovca.