Karlovački slikar Alfred Freddy Krupa rangiran u prvih 99 umjetnika u čak šest kategorija

Protekli tjedan ArtFacts iz Berlina, najveća baza umjetnika i njihovih izložbi objavila je nove javne globalne rang liste vizualnih umjetnika prema medijima u kojima pojedini umjetnici djeluju. Karlovački akademski slikar prof. Alfred Freddy Krupa u čak šest kategorija rangiran u prvih 99 umjetnika na svijetu. To su teorija umjetnosti, slikarstvo tušem, akvarel, figurativno slikarstvo, pisac te likovna fotografija.

Isto tako je postalo vidljivo da je Krupa u TOP 100 hrvatskih umjetnika svih vremena i generacija. Prije skoro dvije godine Krupa je uvršten u TOP 10 pripadnika slikarskog pokreta modernog slikarstva tušem tj. New Ink Art kao jedini ne-azijat i broj jedan u Europi. Sada je napredovao s devetog na sedmo mjesto. Uzorak korišten kao osnova za analizu je impozantnih 703 339 umjetnika i 871 893 izložbi.

Ovo rangiranje potvrda je onoga što je ranije ove godine objavio najsuvremeniji, najpouzdaniji i najopsežniji referentni izvor na svijetu o umjetnicima Allgemeines Kunstlerlexikon (Opći leksikon umjetnika):
U svom manifestu Krupa opisuje svoje slikarstvo tušem kao interpretaciju zapadnjačke moderne umjetnosti sredstvima istočnoazijske tehnike tinte, kao kombinaciju suvremenog slikarstva i tradicionalne kinesko-japanske kaligrafije. S tim u vezi, smatra se vodećim predstavnikom modernog europskog slikarstva tušem.

Uz ovaj sveobuhvatan i mjerljivi međunarodni uspjeh treba napomenuti da je u nekoliko proteklih mjeseci o Krupi pisano u cijelom nizu umjetničkih publikacija između ostalog i u International Art Market Magazinu, Art Reveal Magazinu, Artist Portfolio Magazinu. Predstavljen je i od strane Mouthing Off Magazina, ArtID, Zona Cuadros, Phenomenological and Existential Studies, 1111 Gallery – Budapest i dr. U Hrvatskoj objavljeni su tekstovi u Večernjem listu, nacionalnim Školskim novinama i na portalu za humanistiku Povcast, te u Refleksijama – reviji za likovne umjetnosti. Ranije ove godine predstavljen mu je rad u biltenu David Labkovski Project-a Holocaust Memorial 2020, a objavljen je i veliki interview u The COVID Arts Project-u. Uskoro izlazi razgovor s umjetnikom u 20. broju britanskog magazina CreativPaper.

I konačno, Documenta iz Kassela koja se smatra jednom od najvažnijih izložbi moderne i suvremene umjetnosti u svijetu, u svoju arhivu je uključila originalni manuskript programatskog teksta “New Ink Art Manifesto” koji je 1996. godine tada 25-godišnji Krupa sastavio tijekom priprema za apliciranje za stipendiju vlade Japana, katalog izložbe “Moderno slikarstvo tušem” koja se održala u studenom 2019. godine u Galeriji Vjekoslav Karas, te Krupinu najnoviju dvojezičnu knjigu “Mislite!Think!” koja je ove godine objavljena kao 99. knjiga u “Maloj biblioteci Dragutin Domjanić”.

Krupa ove godine obilježava 30 godina javnog rada.