Izabrani članovi turističkog vijeća TZ Grada Karlovca i donesen plan rada turističke zajednice za iduću godinu

U petak 11. prosinca  održana je izborna sjednica Skupštine TZ grada Karlovca te su izabrani članovi Turističkog vijeća u novom sazivu. Poslovanje TZ grada Karlovca usklađeno je tako s novim Zakonom o turističkim zajednicama koji je stupio na snagu početkom ove godine. U Turističko vijeće izabrani su predstavnici najvažnijih skupina dionika u turizmu grada, od hotela, ugostitelja, privatnih iznajmljivača do prijevoznika. Članovi vijeća su Ivan Srakovčić, Marijana Lemić, Gordana Purgar, Irena Tihi, Dražen Cindrić, Tomislav Hrastovšćak, Željko Goluža i Željko Šančić. Skrakovčić, Lemić i Bakin izabrani su i kao predstavnici TZ grada Karlovca u Skupštini TZ Karlovačke županije.

Uz izbornu sjednicu Skupštine TZ grada Karlovca održana je prva sjednica Turističkog vijeća u novom sazivu na kojoj je donesena odluka o projektnom udruživanju TZ grada Karlovca, TZ područja rijeka Kupa, te TZ područja Četiri rijeke. Cilj udruživanja je razvoj sadržaja vezanih uz rijeke te komunikacija turističke ponude na i uz rijeke, te ponude šetnica, biciklističkih, pješačkih i staza za nordijsko hodanje.

Na izbornoj sjednici Skupštine TZ grada Karlovca donesen je godišnji program rada i financijski plan za 2021. godinu s rashodima u iznosu od  milijun i 880 tisuća kuna.

Programom rada je predviđen nastavak već započetih aktivnosti usmjerenih na unapređenje i razvoj turističkog proizvoda grada, nadogradnju postojećih promotivnih aktivnosti te uvođenje nekih novih elemenata u cilju pozicioniranja Karlovca kao cjelogodišnje turističke destinacije. Glavni ciljevi svih aktivnosti su prilagodba svih turističkih proizvoda novom “distanciranom” turizmu, jačanje suradnje među dionicima, isticanje kvalitete turističkih proizvoda ali i destinacije u cjelini, unapređenje destinacije organizacijom edukacija za dionike te povećanje vidljivosti Karlovca.

Program rada za 2021. predviđa i organizaciju manifestacija te podršku manifestacijama drugih organizatora. Nastavljaju se aktivnosti usmjerene ka brendiranju grada kao pivske gastro destinacije ali radit će se i na drugim gastro temama tijekom cijele godine.