Udruga Carpe Diem osmislila novi projekt

Udruga Carpe Diem počela je s provedbom još jednog EU projekta, ‘Partnerstvo za prostor.

Revitalizira se prostor u vlasništvu Grada Karlovca na adresi Mije Krešića 4, po principu društvenog centra – prostor će biti dostupan organizacijama i građanima za održavanje edukacija, tribina, predavanja, predstavljanja, radionica, druženja itd. Kroz projekt partneri unapređuju svoje postojeće kapacitete za sudioničko upravljanje te se uspostavlja sustavna komunikacija s korisnicima društvenog centra.

Glavni cilj projekta je osnaživanje javno-civilnog partnerstva kroz sudioničko upravljanje javnim prostorom i jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva u svrhu unapređenja življenja u zajednici.

U sljedeće dvije godine, koliko će trajati projekt, Karlovac tako dobiva još jedan društveni centar u samome centru grada, novi generator društvenih promjena i dijaloga otvoren za sve udruge i sve građane.