Karlovački vatrogasci i danas u Glini, posljedice jučerašnjeg potresa vidljive i na objektima u Karlovcu

Na područje Sisačko-moslavačke županije Vatrogasna zajednica Karlovačke županije uputila je 63 vatrogasca i 23 vatrogasna vozila gdje se u Glini nastavljaju aktivnosti na brzoj sanaciji objekata, ali i pregledu već saniranih objekata zbog jučerašnjeg potresa.

Inače, u protekla 24 sata, vatrogasci koji su ostali na karlovačkom području intervenirali su pet puta. Vatrogasci JVP grada Karlovca bilježe dvije tehničke intervencije sanacije posljedica potresa, a DVD Slunj sanaciju krovišta crkve. Vatrogasci DVD-a Debela Kosa gasili su požaru objektu. Jedna intervencija je u tijeku, a radi se o jučer zaprimljenoj dojavi o potrebi rušenja dimnjaka na području Karlovca.