Za vikend vatrogasci intervenirali 15 puta, većina intevencija vezanih uz saniranje objekata oštećenih potresom

Tijekom vikenda županijki vatrogasci intervenirali su 15  puta. Od toga je osam tehničkih intervencija JVP grada Karlovca vezanih uz uklanjanje šteta na objektima nastalim uslijed potresa. Od ostalih intervencija, četiri su požara dimnjaka, požar kontejnera, vatrodojava bez potrebe za intervencijom i izvid.

Na području Gline odrađena je većina intervencija po dojavama te su smanjene potrebe za angažmanom vatrogasnih snaga. Danas su s područja Vatrogasne zajednice Karlovačke županije upućena četiri vatrogasca koji nastavljaju s radom u zapovjedništvu Vatrogasne operativne zone Glina.