Projekt Carpe Diema usmjeren na prevenciju internetskog nasilja među djecom i mladima

Udruga CARPE DIEM započela je od 1. lipnja 2020. sa provedbom projekta GAME OVER – projekt prevencije internetskog nasilja koji traje do 31. svibnja 2021. godine.

Riječ je o projektu osmišljenom za prevenciju internetskog nasilja među djecom i mladima. Cilj  je osvještavanje mladih o opasnostima i posljedicama koje sa sobom nosi njihova aktivnost na internetu, koje ponašanje se može identificirati kao vršnjačko nasilje na internetu i kako ga spriječiti.

Ciljna skupina projekta su djeca u dobi od 14 do 15 godina, učenici tri osnovne škole u Karlovcu (OŠ Mahično, OŠ Dubovac i OŠ Banija) i mladi u dobi od 15 do 17 godina, učenici četiri srednje škole u Karlovcu (Medicinska škola Karlovac, Tehnička škola Karlovac, Prirodoslovna škola Karlovac i Šumarska i drvodjeljska škola Karlovac). Očekuje se da će projektom biti uključeno najmanje 100 korisnika.

Odgojno-obrazovni djelatnici partnerskih i suradničkih škola imati će mogućnost koristiti edukativni priručnik s neformalnim metodama rada s naglaskom na prevenciju internetskog nasilja, kako bi i nakon završetka projekta mogli koristiti metode rada i nastaviti raditi na prevenciji internetskog nasilja.

Rezultati projekta prikazati će se kroz izradu i provedbu istraživanja i izrađene e-lekcije, priručnike i video.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 80 tisuća kuna, a financiran je od strane Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.