Vodovod i kanalizacija noćas smanjili tlak u cijevima za 0,5 bara, u planu smanjenje tlaka sa 6 na optimalnih 4,5 bara

Kako je najavljeno na ranije održanoj  konferenciji za medije, Vodovod i kanalizacija kreću u provedbu najvažnije mjere u sklopu Programa smanjenja gubitaka, a to je smanjenje tlaka u javnom vodoopskrbnom sustavu.

Smanjenje tlaka sa sadašnjih 6 na optimalnih 4,5 bara, odvijat će se postepeno. Tako su sinoć smanjili tlak u vodoopskrbnim cijevima za 0,5 bara. Tlak će se nastaviti smanjivati, malo po malo, u nadolazećem razdoblju.

Smanjenje tlaka utjecati će na stabilnost vodoopskrbe na najvišim katovima nebodera. Od 23 visoke zgrade na natječaj Grada Karlovca  za sufinanciranje ugradnje stanica za podizanje tlaka koji je raspisan u 2020. godine javila se 21 zgrada te do kraja godine ugradila stanice za podizanje tlaka.

-Ostala su dva nebodera koja do danas nemaju ugrađenu stanicu te ovim putem apeliramo na suvlasnike da to učine, kako ne bi imali problema sa vodoopskrbom. Podsjećamo, sve visoke zgrade su te stanice morale imati u vrijeme kada su se gradile, sukladno uvjetima gradnje, kažu u ViK-u.

Program smanjenja gubitaka od nacionalnog je interesa,  temelji se na EU direktivi o vodi za ljudsku potrošnju, Strategiji Vlade RH o upravljanju vodama te Koncepcijskom rješenju vodoopskrbe grada Karlovca, a provodi se uz podršku i sufinanciranje Hrvatskih voda.